Monday, June 18, 2012

สรุปผลการขายภาพที่ Dreamstime

Dreamstime เป็นเว็บที่ทำรายได้ให้ผมเป็นลำดับที่ 3 รองจาก Shutterstock และ Fotolia

เว็บไมโครสต๊อกนี้ ไม่ต้องส่งรูปไปสอบ สามารถส่งรูปให้เจ้าหน้าที่ของเว็บพิจารณาได้เลย ในการส่งภาพไปชุดแรกของผม 20 ภาพ ผ่าน 17 ภาพ ตกไป 3 ภาพ ซึ่งถือว่าง่ายมากสำหรับ 2 ปีก่อน แต่ปัจจุบัน ส่ง 10 ภาพ ตก 7-8 ภาพ ก็ต้องคิดรูปแบบภาพที่จะส่งให้มากขึ้น ผมเองมีอัตราภาพผ่านการพิจารณา 40% ช่วงส่งภาพช่วงแรกภาพผ่านไม่ยาก แต่พักหลังเกณฑ์เริ่มเข้มงวดขึ้น (เป็นเกือบทุกไมโครสต๊อก) ทำให้ Acceptance ratio จึงน้อยลง

ที่ Dreamstime นี้ผมมีภาพออนไลน์อยู่ 1,196 ภาพ มียอดดาวน์โหลดรวม 444 downloads ทำเงินให้ผมเกือบ 400$ ใช้เวลาที่ขายอยู่สองปีครับ ดู Portfolio ได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ


รายได้จากเว็บนี้ก็แบ่งเหมือนเว็บไมโครสต๊อกทั่วไป มีทั้งดาวน์โหลดแบบ subscription และแบบซื้อเป็น credit ถ้าเป็นแบบ subscription รายได้ต่อโหลดอยู่ที่ประมาณ 0.30-0.35$ ส่วนการซื้อในแบบ credit รายได้จะยิ่งมากตามจำนวน credit ที่ลูกค้าซื้อรูป เช่น 1 credit (extrasmall) รายได้ 0.24$, 7 credit (medium) รายได้ 2.03$ และ 23 credit (TIFF) รายได้ 8.0$

ซึ่งจำนวนรายได้จากการดาวน์โหลดแบบ credit อาจไม่ตรงกับที่ผมได้เสมอไปน่ะครับ แค่เป็นยอดประมาณการ ผมเองเคยได้รายได้ต่อโหลดสูงสุด license แบบ Print Usage (P-EL) จำนวน 50 credit (maximum) เป็นเงิน 12.67$

และเมื่อสะสมรายได้ครบ 100$ เมื่อไหร่ ก็สามารถเบิกเงินออกได้ โดยโอนผ่าน PayPal แล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารในไทยอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกสุดที่ผมใช้อยู่ครับ

ผมสรุปภาพที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกของผมดังนี้

Plumeria flowers on the beach / 8 downloads

Winding Road / 6 downloads

Watermelon Seedling / 6 downloads

No comments:

Post a Comment